Τεχνολογία

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του έργου STAGE είναι ότι η προτεινόμενη τεχνολογία σχεδιάστηκε με κύριο γνώμονα την προσβασιμότητα, η οποία εξασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής της μεθοδολογίας του συν-σχεδιασμού.

Η πλατφόρμα θα είναι συμβατή με τα πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα και συσκευές που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, π.χ. υπολογιστές, smartphones και έξυπνες τηλεοράσεις (smart TVs).

Η πλατφόρμα ζωντανής αναμετάδοση θα αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα και την εκτεταμένη διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interface - API) που θα εγγυάται τη δια-λειτουργικότητα της πλατφόρμας, η οποία επίσης θα ενισχυθεί με τη χρήση docker containers.

Η πλατφόρμα ΤΠΕ θα υιοθετήσει το Πλαίσιο Διαχείρισης Περιεχομένου Drupal 7, το οποίο είναι ένα ευρέως αναγνωρισμένο εργαλείο, γνωστό για τα υψηλά πρότυπα και την ποιότητά του. Ως σύστημα βάσης δεδομένων, το STAGE θα χρησιμοποιήσει το MySQL - ένα πολύ γνωστό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ανοικτού κώδικα. Η πλατφόρμα θα οργανωθεί σύμφωνα με τις τεχνικές εξισορρόπησης φορτίου που θα εξασφαλίσουν την κατάλληλη αποτελεσματικότητα.

Η πλατφόρμα ΤΠΕ θα περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή για την αγορά πρόσβασης στα γεγονότα, χρησιμοποιώντας διευκολυνόμενες ηλεκτρονικές πληρωμές. Αυτή η διαδικασία θα πειραματιστεί με τους χρήστες κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, αναπτύσσοντας διάφορες εικονικές μεθόδους πληρωμής για να προσομοιώνει τις πραγματικές αγορές.

STAGE diagram

aal logo 3

Το έργο STAGE (AAL-2015-1-014) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα AAL, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης της Κύπρου, Ουγγαρίας, Ιταλίας, Πολωνίας και Ρουμανίας.

EUflag150

www.aal-europe.eu


© 2016 STAGE

Linkedin Twitter Youtube