Αναμενόμενα αποτελέσματα

 

Κοινωνικά

Το κύριο αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι η σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής χιλιάδων ατόμων άνω των 65 ετών, οι οποίοι θα απολαύσουν τον πολιτισμό στα σπίτια τους με πολύ πιο εύκολο και πιο εύχρηστο τρόπο, χάρη στην πλατφόρμα ζωντανής αναμετάδοσης εκδηλώσεων μέσω ΤΠΕ που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου STAGE. Αναμένεται ότι το STAGE θα συμβάλει στο να είναι πιο ενεργή και να αυξήσει τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικά δρώμενα της κοινότητας τους, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα απομόνωσης, μοναξιάς και κατάθλιψης.

Η επίπτωση θα είναι επίσης ένας αυξημένος αριθμός ατόμων άνω των 65 ετών να εξοικειωθούν και να χρησιμοποιούν με τις ΤΠΕ. Αυτό θα επηρεάσει θετικά τις γνωστικές τους δεξιότητες και θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους στις κοινωνικές σχέσεις, καθώς και να συμβάλουν στη γενική ευημερία τους. Επομένως, το αποτέλεσμα είναι η αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού των ατόμων άνω των 65 ετών.

Εμπορικά

Ένα άλλο αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου STAGE είναι η εμπορική επιτυχία της πλατφόρμας ΤΠΕ, λόγω της μεγάλης και ως επί το πλείστων ανεξερεύνητης αγοράς πολιτιστικών υπηρεσιών για τα άτομα άνω των 65 ετών. Αναμένεται ότι η πλατφόρμα θα ενσωματώσει περίπου 100 ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς (βλ. Ευκαιρίες συνεργασίας) και ότι η χρονική περίοδος για την αγορά δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες μετά το τέλος του έργου. Οι εταίροι του έργου STAGE που εμπλέκονται στην εμπορευματοποίηση του θα διαθέσουν το επαγγελματικό επιχειρηματικό μοντέλο που θα διαμορφώσει το τυπικό πλαίσιο της υπηρεσίας και τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Το κύριο αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι η σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής χιλιάδων ατόμων άνω των 65 ετών, οι οποίοι θα απολαύσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στα σπίτια τους με πολύ πιο εύκολο και εύχρηστο τρόπο, χάρη στην πλατφόρμα ζωντανής αναμετάδοσης βίντεο ΤΠΕ που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου STAGE. Αναμένεται ότι το STAGE θα συμβάλει στο να είναι πιο ενεργή και να αυξήσει τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικά δρώμενα της κοινότητας τους, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα απομόνωσης, μοναξιάς και κατάθλιψης.

aal logo 3

Το έργο STAGE (AAL-2015-1-014) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα AAL, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης της Κύπρου, Ουγγαρίας, Ιταλίας, Πολωνίας και Ρουμανίας.

EUflag150

www.aal-europe.eu


© 2016 STAGE

Linkedin Twitter Youtube