Στόχοι

Το έργο STAGE στοχεύει να προσφέρει σε άτομα άνω των 65 ετών πρόσβαση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολιτιστικό περιεχόμενο μέσω ζωντανής αναμετάδοσης. Το έργο θα παρέχει πρόσβαση, μέσω ενός εύκολου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες τους τρόπο ο οποίος να είναι οικονομικά προσιτός, κυρίως σε θεατρικά έργα, συναυλίες, όπερα και εκθέματα μουσείων.

Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ΤΠΕ που αρχικά θα είναι σε πειραματικό στάδιο και, στη συνέχεια, στοχεύετε η εμπορική διανομή πολιτιστικού περιεχομένου, μέσω της προβολής βίντεο σε άτομα άνω των 65 ετών.

Η πλατφόρμα θα έχει προσαρμοσμένη διεπαφή και θα διαθέτει περιεχόμενο για χρήση σε κοινές ψηφιακές συσκευές συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.

Η πλατφόρμα ΤΠΕ θα διαθέτει επίσης ενημερωτικό περιεχόμενο σχετικά με τις διαθέσιμες εκδηλώσεις και με το ειδικό κοινωνικό δίκτυο που θα επιτρέπει στους χρήστες να γράφουν σχόλια και να συζητούν τις απόψεις και την εμπειρία τους με της πλατφόρμας. Έτσι, το STAGE θα βελτιώσει την κοινωνική τους συμμετοχή και θα συμβάλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος αυξάνοντας την εξοικείωση τους με την τεχνολογία.

Η πλατφόρμα STAGE θα προσφέρει ψηφιακά εισιτήρια διαθέσιμα σε προσιτές τιμές. Θα παρέχει επίσης λειτουργίες ηλεκτρονικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της υποστήριξης, καθοδήγησης και ενημέρωσης σχετικά με γεγονότα τις εκδηλώσεις (δηλαδή ιστορικό υπόβαθρο, πολιτιστικό πλαίσιο κλπ.).

 

foto stage woman

 

Η ιδέα του έργου ανταποκρίνεται στις σημερινές τάσεις που επικεντρώνονται στον ελεύθερο χρόνο και στην εκπαίδευση των ατόμων άνω των 65 ετών. Πέραν από τους ψυχαγωγικούς στόχους του έργου, οι πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες είναι επίσης πολύ ωφέλιμες για την υγεία τους - ιδιαίτερα για τις γνωστικές τους ικανότητες.

Γενικότερα, τα άτομα άνω των 65 ετών ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία και συνήθως έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο για να συμμετάσχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Ωστόσο, μερικοί από αυτούς αντιμετωπίζουν εμπόδια που συχνά καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη συμμετοχή τους. Αυτά τα εμπόδια σχετίζονται με προβλήματα υγείας, οικονομικούς λόγους, έλλειψη υποδομών, δυσκολίες μεταφοράς, και δυσκολίες προσβασιμότητας που μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν.

Ως εκ τούτου, το STAGE θα παρέχει μια πολιτιστική προσφορά, προσαρμοσμένη για τα άτομα άνω των 65 ετών (αν και το ηλικιακό όριο μπορεί εύκολα να επεκταθεί και σε άλλες ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού). Θα περιλαμβάνει επιλεγμένες εκδηλώσεις από τη διεθνή σκηνή και θα είναι αρχικά διαθέσιμο στα αγγλικά, στα ελληνικά, στα ουγγρικά και στα ιταλικά. Όταν το έργο ολοκληρωθεί, και η υπηρεσία αναπτυχθεί, τότε θα είναι διαθέσιμο σε περισσότερες γλώσσες.

aal logo 3

Το έργο STAGE (AAL-2015-1-014) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα AAL, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης της Κύπρου, Ουγγαρίας, Ιταλίας, Πολωνίας και Ρουμανίας.

EUflag150

www.aal-europe.eu


© 2016 STAGE

Linkedin Twitter Youtube